top of page
OK-Portret_Hove_003.JPG

HEIDI SWERTS

Leerkracht Sculpturale Keramiek en Projectatelier

Tijdens haar opleiding Vrije Kunsten - Beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen leerde Heide haar verwondering en fascinatie voor de vormelijke wereld, via het ontwikkelen van technische vaardigheden, om te zetten in een persoonlijke beeldtaal, zowel tekenkundig als ruimtelijk. Heidi is een kunstenares die voelt en aftast. Ze werkt met een uitgebreid palet aan materialen (zoals brons, klei, gips, ijzer, styrofoam, plexiglas,…) en heeft een grote liefde voor het sculpteren, het vormen van materie. Doorheen de jaren heeft Heidi vele malen beeldende processen en persoonlijke, artistiek-creatieve processen mogen begeleiden en stimuleren bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen in het deeltijds kunstonderwijs en daarbuiten. 


Het Sculpturaal atelier situeert zich in de zone waar Beeldhouwen en Keramiek elkaar overlappen. Voor Heidi zijn fascinatie en liefde voor de vele mogelijkheden van klei, de waarneming en het ruimtelijk vormgeven vertrekpunten en onderzoeksterreinen. In deze boeiende en wonderlijke ontdekkingstocht neemt Heidi haar studenten graag mee.

Binnen Projectatelier laat ze haar studenten een persoonlijke rode draad ontdekken en daar zo dicht mogelijk tegenaan werken op een authentieke en persoonlijke manier. Heidi stimuleert haar studenten, binnen haar rol als leerkracht en kunstenares, door gerichte opdrachten te geven maar ook door uiteenlopende thema’s aan te reiken. Voor haar is het belangrijk, binnen eender welk atelier, om als leerkracht mogelijkheden aan te bieden zonder de studenten verplichte dingen op te leggen. De kruisbestuiving tussen leerkracht-student bepaalt voor een groot deel het traject.

heidiswerts.be/Home

bottom of page