top of page
Keramiek

Een keramische opleiding kan opgesplitst worden in functionele keramiek, vrije keramiek en keramiekdesign.

In dit atelier benaderen we elk van deze aspecten. Er wordt gezocht naar een relatie tussen het traditionele, ambachtelijke en het hedendaags, beeldend denken. In de aanvangsjaren worden de keramische basistechnieken doorlopen: draaien, mouleren, verschillende opbouwtechnieken, engobes, glazuren en verschillende stooktechnieken. De studenten krijgen opdrachten waarbij waarneming, vormstudie, compositie en techniek in functie staan van een ruimer, meer inhoudelijk, iconografisch doel. Communicatie en dialoog staan centraal. Experimenteren, associëren en interpreteren helpen de studenten bij het ontwikkelen en uitbreiden van hun visie. In het laatste jaar wordt de student in staat geacht zelfstandig een concept uit te voeren waarbij een persoonlijke vormtaal ontwikkeld wordt en het werk in de ruimte geplaatst kan worden. 

LESMOMENTEN

MA         18.30u - 22.00u

DI           10.00u - 13.30u

WO        13.30u - 17.00u

               18.30u - 22.00u

DO         18.30u - 22.00u

VR           09.00u - 12.30u

              13.30u - 17.00u

LEERKRACHTEN

Marieke Pauwels
Veroniek Van Samang
Kirsten Mariën
bottom of page