top of page
Sculpturale Keramiek

In het atelier Sculpturale Keramiek verdiepen we ons verder binnen de opleiding Keramiek.

Sculpturale vormt het snijpunt waar keramiek, beeldhouwen, waarneming en modelstudie elkaar ontmoeten. Hier kunnen alle mogelijkheden met de materie klei worden onderzocht en ingezet. Zowel de klassieke als de hedendaagse beeldende kunst komt hier aan bod. Deze worden vanuit diverse invalshoeken zoals architectuur, natuur, de mens en maatschappij, verscheidene expressievormen,... belicht en onderzocht. Zo vormen ze mogelijke uitgangspunten of inspiratie binnen persoonlijke, creatieve processen. Er wordt gewerkt vanuit concrete en open opdrachten. De studenten worden geprikkeld tot onderzoek, ontwikkeling van eigen beeldtaal en een artistiek traject vormt hier het doel. Dit alles kan uiteindelijk de vorm aannemen van een object, sculptuur of installatie. Een jaarlijks, terugkerend onderwerp is waarneming: een onderzoek naar het menselijke lichaam a.d.h.v. modelstudie en anatomie. Binnen het atelier staat de dialoog centraal. Dit wordt gestimuleerd zowel tussen de student en de materie, de student en de leerkracht, de studenten onderling, de waarneming en de vertaling. 

LESMOMENTEN

WOE       09.00u - 12.30u

DO          09.00u - 12.30u

LEERKRACHTEN

Robert Soroko
bottom of page