top of page

KERAMIEK

LEERKRACHTEN
Kirsten Mariën, Veroniek Van Samang, Marieke Pauwels

Een keramische opleiding kan opgesplitst worden in functionele keramiek, vrije keramiek en keramiekdesign. In dit atelier benaderen we elk van deze aspecten. Er wordt gezocht naar een relatie tussen het traditionele, ambachtelijke en het hedendaags, beeldend denken. In de aanvangsjaren worden de keramische basistechnieken doorlopen: draaien, mouleren, verschillende opbouwtechnieken, engobes, glazuren en verschillende stooktechnieken. De studenten krijgen opdrachten waarbij waarneming, vormstudie, compositie en techniek in functie staan van een ruimer, meer inhoudelijk, iconografisch doel. Communicatie en dialoog staan centraal. Experimenteren, associëren en interpreteren helpen de studenten bij het ontwikkelen en uitbreiden van hun visie. In het laatste jaar wordt de student in staat geacht zelfstandig een concept uit te voeren waarbij een persoonlijke vormtaal ontwikkeld wordt en het werk in de ruimte geplaatst kan worden. 

LESMOMENTEN

.MA         18.30h - 22.00h
.DI           10.00h - 13.30h
.WO        13.30h - 17.00h
                18.30h - 22.00h
.DO         18.30h - 22.00h
.VR           09.00h - 12.30h
                 13.30h - 17.00h

bottom of page