top of page
Pieter jennes

Artistiek medewerker


Pieter Jennes is artistiek medewerker aan de Academie

Hove, waar hij met passie zijn ervaring als kunstenaar

deelt.

Als kunstschilder heeft hij een heel eigen, unieke stijl ont-

wikkeld. Zijn werk kent weerklank in binnen- en buiten-

land en is door kunstkenners bijzonder gegeerd. Pieter

wordt vertegenwoordigd door Sofie Van de Velde Gal-

lery (Antwerpen), Nino Mier Gallery (Brussel, New York,

Los Angeles, Marfa) en Vacancy Gallery (Shanghai). Zijn

werk is ook opgenomen in diverse privécollecties en mu-

sea over de hele wereld. Zijn kostbare schilderijen zijn

op exposities dan ook altijd meteen uitverkocht. De be-

langstelling van kunstliefhebbers voor zijn werk is en blijft

permanent wereldwijd zeer groot. Een kunstenaar om in

het oog te houden! In januari is er werk van Pieter Jen-

nes te zien op de kunstbeurzen Brafa (Brussel) en Art SG

(Singapore).

Pieter jennes
bottom of page